Wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach i usług konwojów gotówki

środa, 19 maja 2021

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e212e156-f862-4729-b9bb-e4a7f9de4cbf

Identyfikator postępowania: ocds-148610-96356cfc-b7b1-11eb-911f-9ad5f74c2a25