Społeczna odpowiedzialność

W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom regionu dostęp do nowoczesnych usług medycznych i metod leczenia.

Uwzględniając aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne, jesteśmy przekonani o naszej odpowiedzialności za Pacjentów z Zagłębia Miedziowego. Dlatego w naszej codziennej pracy kładziemy szczególny nacisk na edukację i profilaktykę zdrowia, które realizujemy poprzez liczne cykliczne akcje i przedsięwzięcia dotyczące racjonalnego i profesjonalnego lecznictwa.

Akcje krwiodawstwa

Organizujemy cykliczne akcje krwiodawstwa, w których krew oddają członkowie Koła PCK, działającego przy PCUZ oraz honorowi dawcy krwi z regionu Zagłębia Miedziowego. Naszym akcjom towarzyszą szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców, przeprowadzane przez ratowników medycznych PCUZ oraz działania w ramach edukacji prozdrowotnej.