Zasady teleporad

Zasady udzielania teleporad w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. przy użyciu oprogramowania KS-SOMED.

 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00. Teleporady udzielane są za pomocą systemu łączności telefonicznej.
 2. W celu ustalenia porady należy skontaktować się z rejestracją POZ pod numer telefonu: 76 746 08 10, 76 746 08 11, 76 746 08 43. Możliwa jest też rejestracja osobista.
 3. Po dokonanej rejestracji lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzielenia teleporady lub pacjent nawiązuje łączność telefoniczną w wyznaczonym terminie teleporady. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w ustalonym wcześniej terminie (w odstępach nie krótszych niż 5 min.), teleporada  jest anulowana.
 4. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany o ustalonym terminie wizyty.
 5. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
 • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
 • gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

Pacjent przybywa do Przychodni PCUZ – ZOZ S.A. w wyznaczonym terminie, gdzie przed osobistą wizytą u lekarza jest mierzona jest temperatura jego ciała.

 1. W celu udzielenia porady pielęgniarki i położnej należy kontaktować się z:
 • pielęgniarką środowiskową pod numerem telefonu 76 746 08 51; 76 746 08 82 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00
 • położną środowiskową pod numerem telefonu 76 746 08 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00
 1. Zapotrzebowanie na recepty na leki stosowane w przypadku chorób przewlekłych można zgłosić telefonicznie 76 746 08 10, 76 746 08 11, 76 746 08 43 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00 za pomocą aplikacji VisiMED.

E-recepty realizowane są poprzez aplikację VISIMED, Internetowe Konto Pacjenta oraz telefonicznie poprzez podanie kodu.

 1. Realizacja e-zleceń na wyroby medyczne odbywa się poprzez KAMSOFT oraz Portal świadczeniodawcy. Pacjent otrzymuje kod zlecenia, który następnie może zrealizować.
 2. Odbiór skierowań do lekarzy specjalistów następuje poprzez odbiór osobisty w rejestracji znajdującej się na parterze Przychodni. Skierowania są także wystawiane w formie e-skierownia (lekarz wystawia skierowanie i podaje kod pacjentowi, kod skierowania można odebrać również używając Internetowego Konta Pacjenta).
 3. Odbiór skierowań na badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne lub obrazowe, następuje poprzez odbiór osobisty z rejestracji znajdującej się na parterze Przychodni.

Zachęcamy i umożliwiamy pomoc pacjentom przy założeniu Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

Wszystkie ww. działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie pandemii kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars CoV-2.

pracownica służby zdrowia udziela Teleporady w rozmowie telefonicznej