Polityka jakości

Polityka Jakości wynika z misji Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. „Utrzymanie naszych klientów w jak najlepszym zdrowiu”.

Polityka Jakości określona dla PCUZ-ZOZ S.A. polega na realizacji wszystkich potrzeb zdrowotnych klienta z zapewnieniem dostępu do świadczeń dla całej rodziny w jej środowisku domowym, nauki i pracy, przy zapewnieniu zasad bezpieczeństwa i wszelkiej ochrony każdej jednostki.

Uzyskujemy wymaganą i deklarowaną klientowi „jakość” poprzez:

  • działania zmierzające do uzyskania pełnego zadowolenia klienta,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zmierzającego do pozyskania i utrzymania naszych klientów,
  • rozwój indywidualnych ścieżek karier pracowników – doskonalenie i samodoskonalenie,
  • osiąganie konkurencyjnej pozycji firmy,
  • realizację zapisów strategii rozwoju zrównoważonego firmy, zdeterminowanego wpływem otoczenia: społecznego , gospodarczego i ochrony środowiska
  • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015.

Kadra kierownicza deklaruje pełne zaangażowanie własne i podległego personelu we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego stałe doskonalenie dla stworzenia klientom coraz lepszych warunków leczenia. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swoich stanowisk pracy oraz są zobowiązani do wykazywania inicjatywy.