Diagnostyka

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych dysponuje 5 pracowniami diagnostycznymi, w których wykonujemy:

  • badania USG i badania dopplerowskie
  • badania RTG
  • badania EKG
  • próby wysiłkowe
  • badania słuchu
  • badania spirometryczne układu oddechowego

Dodatkowo wykonujemy:

  • pomiar ciśnienia krwi
  • badanie poziomu cukru metodą paskową
  • pulsoksymetria (pomiar tętna i stopnia nasycenia krwi tlenem)