Szybka terapia onkologiczna

Lekarze PCUZ – ZOZ S.A. uprawnieni do wydawania karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego („Zielona Karta”):

 Andrzej Warchoł
Andrzej Bełda
Tomasz Głowacki
Piotr Marcinkowski
Dagmara Janczak-Sondej
Grażyna Burzało
Grażyna Kwiatkowska
Ewa Szafraniec
Mariusz Piskórz
Alicja Kowalczyk
Anna Hłuszij
Jolanta Węgierska-Januszkiewicz