Instrukcja pobrania moczu do badania ogólnego

  1. Do badania należy przeznaczyć próbkę moczu oddanego rano, po nocnym spoczynku; nie należy pobierać moczu po znacznym i długotrwałym wysiłku fizycznym, w czasie krwawienia miesięcznego u kobiet oraz zaleca się powstrzymywanie od stosunków płciowych co najmniej 1 dobę.
  2. Przed oddaniem moczu do badania należy umyć zewnętrzne narządy moczowo-płciowe.
  3. Pierwszą porcję moczu należy oddać w toalecie, dopiero następną zebrać do naczynia (tzw. środkowy strumień).
  4. Mocz należy pobrać do czystego, specjalnie do tego celu przeznaczonego, najlepiej jałowego, naczynia (niedopuszczalne jest pobieranie moczu do pojemników po syropach, w słoikach, butelkach itp.).
  5. Próbkę moczu należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.