Medycyna pracy

Ośrodek Medycyny Pracy w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych świadczy kompleksowe usługi dla firm i osób fizycznych, wykonując wszystkie wymagane prawem badania profilaktyczne pracowników. Wykonujemy:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • badania wysokościowe
 • badania kierowców kat. A, B, C, D, E i T
 • badania operatorów maszyn
 • badania psychotechniczne
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania uczniów, studentów, doktorantów
 • orzecznictwo lekarskie i psychologiczne

Specjalizujemy się w badaniach lekarskich adresowanych do:

 • osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni
 • osób starających się i posiadających wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • osób pracujących z materiałami wybuchowymi
 • osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • pracowników górnictwa
 • kuratorów sądowych, sędziów i prokuratorów
 • marynarzy żeglugi morskiej, śródlądowej i oceanicznej
 • osób pracujących w klimacie tropikalnym

Nasi specjaliści

 • lek. med. Tomasz Głowacki – specjalista medycyny pracy
 • lek. med. Piotr Marcinkowski – specjalista medycyny pracy
 • lek. med. Jan Mielnikiewicz – specjalista medycyny pracy

Rejestracja pacjentów

Tel. 76 746 08 61

Gabinet nr 24

Godziny rejestracji

Poniedziałek-piątek

7:30-10:00

Godziny przyjęć

Poniedziałek-piątek

7:30-14:35

 

Cennik usług medycznych
KLIENCI INDYWIDUALNI
L.p.Rodzaj świadczeniaCena jednostkowa
1badanie lekarskie z orzeczeniem60,00 zł
2RTG klatki piersiowej40,00 zł
3EKG20,00 zł
4WR9,00 zł
5morfologia8,00 zł
6mocz8,00 zł
7OB.8,00 zł
8cholesterol8,00 zł
9glukoza we krwi8,00 zł
10badanie słuchu (audiometria)25,00 zł
11spirometria25,00 zł
12EKG wysiłkowe100,00 zł
13USG jamy brzusznej110,00 zł
14USG serca150,00 zł
15badanie psychologiczne90,00 zł
16konsultacja specjalistyczna60,00 zł
17orzeczenie do książeczki epidemiologicznej45,00 zł. + koszty badań laboratoryjnych i rentgenowskich (wg potrzeb)
18zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych osób posiadających kontakt z żywnością45,00 zł. + koszty badań diagnostycznych (w tym badanie w kierunku SS x 3 - 135,00 zł.) i konsultacji lekarskich specjalistycznych)
19badania absolwentówI. 50,00 zł. - wydanie orzeczenia do jednego typu szkoły + koszty badań diagnostycznych. II. 25,00 zł. - wydanie orzeczenia do każdej następnej szkoły + koszty badań diagnostycznych.
20badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców200,00 zł (w tym podatek VAT)
21udział lekarza medycyny pracy w zakładowych komisjach BHP150,00 zł/ 1 godzina
22wizytacja stanowisk pracy150,00 zł/ 1 godzina