Rejestracja do laboratorium z wyprzedzeniem

  • Rejestracja do laboratorium odbywa się z wyprzedzeniem na konkretny dzień i godzinę.
  • Pobieranie materiału  wysyłanego poza obręb Polkowic od 6:30 do 9:00.
  • Pobieranie materiału do badań wykonywanych w PCUZ-ZOZ S.A od 6:30 do 11:00.
  • Rejestracja telefoniczna z wyprzedzeniem tel.: 076-746-08-39 od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00
  • Rejestracja z wyprzedzeniem w laboratorium od 6:30 do 18:00