Kompleksowa realizacja w formie “zaprojektuj i wyremontuj” toalet w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach

wtorek, 27 kwietnia 2021

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5be2a87-204c-4ac1-9760-9ad5dc371a2e

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a389ee6-a537-11eb-911f-9ad5f74c2a25