Zakup systemu informatycznego niezbędnego do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

wtorek, 16 marca 2021

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9498e51c-f980-49bc-9d98-d00c66aa2060

Identyfikator postępowania: 9498e51c-f980-49bc-9d98-d00c66aa2060