Kompleksowa realizacja w formie “zaprojektuj i wyremontuj” toalet w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach

piątek, 16 lipca 2021


Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21388b8d-4f6b-47dc-a460-90ef5d682ac4

Identyfikator postępowania: ocds-148610-884bfe38-e4e4-11eb-b885-f28f91688073