Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Poradni Tomografii Komputerowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

piątek, 11 sierpnia 2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d380945f-36df-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d380945f-36df-11ee-9aa3-96d3b4440790