Wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach i usług konwojów gotówki

piątek, 18 sierpnia 2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb63894e-3d2b-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb63894e-3d2b-11ee-9aa3-96d3b4440790