Zadbamy o Twoje serce / Ми подбаємо про ваше серце

poniedziałek, 27 lutego 2023

W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych realizujemy Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia.

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia – CHUK – skierowany jest do wszystkich osób między 35 a 65 rokiem życia. Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak wcześniejszej diagnostyki w tym zakresie lub u których przeprowadzono program – ale minęło 5 lat.

Dlaczego profilaktyka jest ważna? Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowoczesnych metod leczenia, umieralność z powodu chorób krążenia jest bardzo wysoka.

W gminie Polkowice w ciągu ostatnich pięciu lat z powodu chorób serca zmarło 1379 osób (dane Głównego Urzędu Statystycznego).

Na zwiększenie ryzyka zachorowalności układu sercowo – naczyniowego wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia. Są to m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu, długotrwały stres czy brak aktywności fizycznej. 

Program CHUK ma na celu m.in. obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania natężenia czynników ryzyka.

Program jest realizowany przez lekarza i pielęgniarkę POZ i co ważne, świadczenia są udzielane bez skierowania.

Jak wygląda program?

Pielęgniarka przeprowadza wywiad z pacjentem i kieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz lub pielęgniarka kierująca na badania dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże dalsze zalecenia. Np. skierowanie na dalsze leczenie do specjalisty lub zaleci ponowne badanie za 5 lat.

Gdzie się rejestrować?

W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych w gabinecie nr 27 we wtorki i piątki w godzinach od 10:30 do 18:00 – po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr.: 76 746 08 47

Od kiedy?

Od marca 2023.


У центрі охорони здоров’я Полковіце ми впроваджуємо Програму профілактики серцево-судинних захворювань (CHUK), метою якої є підвищення рівня знань та обізнаності пацієнтів щодо серцево-судинних захворювань.

Програма профілактики серцево-судинних захворювань – CHUK – спрямована на всіх людей віком від 35 до 65 років. Умовою участі в програмі є відсутність попередньої діагностики в цій області або проходження програми – але минуло 5 років.Чому важлива профілактика? Незважаючи на кращу діагностику та сучасні методи лікування, смертність від серцево-судинних захворювань дуже висока.

У гміні Полковіце за останні п’ять років від серцевих захворювань померло 1379 осіб (дані Центрального статистичного управління).
Багато факторів, пов’язаних із сучасним способом життя, впливають на підвищення ризику серцево-судинної захворюваності. До них відносяться: неправильне харчування, куріння, тривалий стрес або відсутність фізичної активності.

Програма ЧУК спрямована на зниження приблизно на 20% захворюваності та смертності внаслідок серцево-судинних захворювань у осіб, охоплених програмою, завдяки ранньому виявленню та зменшенню виникнення факторів ризику.

Програму реалізують лікар первинної ланки та медична сестра, і, що важливо, послуги надаються без направлення.Як виглядає програма?

Медична сестра проводить бесіду з пацієнтом та направляє на обстеження (вимірювання артеріального тиску та біохімічні дослідження). На їх основі лікар або медсестра, які направляють на обстеження, оцінюють ризик серцево-судинних захворювань і дають подальші рекомендації. Наприклад, направити на подальше лікування до вузького спеціаліста або порекомендувати повторне обстеження через 5 років.

Де зареєструватися?

У Центрі охорони здоров’я Полковіце в кабінеті № 27 у вівторок і п’ятницю з 10:30 до 18:00 – після попереднього запису за телефоном: 76 746 08 47

Відколи?З

березня 2023р.