Tomograf dla polkowiczan / Томограф для жителів Полковіц

piątek, 17 lutego 2023

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ma już wszystko, czego trzeba, by zakupić tomograf komputerowy. Pozwolenie Wojewody Dolnośląskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia, projekt pracowni tomograficznej, szczegółowe wyliczenia i wsparcie burmistrza Polkowic.

Zakup tomografu dla polkowiczan to przedsięwzięcie, do którego medyczna placówka musiała się przygotować. Konieczne były odpowiednie pozwolenia i kalkulacje. Koszt powstania pracowni tomograficznej szacowany jest na kilka milionów złotych. Szacunki te zawierają koszt sprzętu, wyposażenia, prace modernizacyjne poradni TK, projektowe i obsługę urządzenia. Przy tak dużych kosztach deklaracja finansowego wsparcia płynie z gminy.

– Zdrowie polkowiczan jest dla mnie priorytetem. Dlatego spełniając obietnicę daną polkowiczanom, doposażymy Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych w tomograf komputerowy. Obecnie jest to urządzenie niezbędne do wykonywania podstawowych badań, i w takiej przychodni jak polkowicka powinno funkcjonować już od dawna. Ale zakup tomografu to nie koniec doposażania PCUZ. Wkrótce kolejne zakupy sprzętu sprawią, że stworzymy w Polkowicach najnowocześniejszą przychodnię zdrowia w regionie – zapewnia Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

PCUZ ma już wszystkie niezbędne dokumenty, dzięki którym będzie mogła powstać pracownia tomograficzna. Spółka otrzymała również pozwolenie na budowę – decyzję administracyjną, zezwalającą na wykonywanie robót budowlanych.

– W województwie dolnośląskim jest 39 placówek wykonujących świadczenia tomografu komputerowego w ramach umowy z NFZ. Średni czas oczekiwania na najbliższy dostępny termin badania wynosi średnio 42 dni. Najbliższe placówki wykonujące te badania znajdują się w Lubinie, Głogowie i Legnicy. Polkowiczanie zasługują na najlepszą opiekę i dostęp do diagnostyki na miarę 21 wieku na miejscu, stąd pomysł powstania poradni również w sercu Zagłębia Miedziowego – wylicza Paweł Gambal, prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Tomografia komputerowa jest badaniem radiologicznym, które pozwala na uzyskanie obrazu 2D i 3D organów wewnętrznych człowieka. Umożliwia przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki całego ciała. W dzisiejszych czasach jest to urządzenie niezbędne do właściwej diagnostyki pacjentów.

Z tego typu badań korzystają najczęściej pacjenci kierowani z poradni: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, otolaryngologii, urologii a zwłaszcza kardiologii, neurologii  i pulmonologii, gdzie tych skierowań jest najwięcej w naszej diagnostyce ambulatoryjnej z uwag na covid i jego powikłania.

Bez nowoczesnego sprzętu nie ma mowy o szybkim i skutecznym leczeniu. Potrzeby są duże. Tylko w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. lekarze specjaliści kierują na badanie tomografem komputerowym około 2 tys. pacjentów rocznie.


Центр охорони здоров’я Полковіце вже має все необхідне для придбання комп’ютерного томографа. Дозвіл нижньосілезького воєводи та Національного фонду охорони здоров’я, проект лабораторії томографії, детальні розрахунки та підтримка мера Полковіце.

Придбання томографа для жителів Полковиць – проект, до якого медзаклад мав підготуватися. Потрібні були відповідні дозволи та розрахунки. Вартість створення томографічної лабораторії оцінюється в кілька мільйонів злотих. Ці кошториси включають вартість обладнання, обладнання, роботи з модернізації клініки КТ, проектування та експлуатацію апарату. При таких великих витратах декларація фінансової підтримки надходить від гміни.

– Для мене здоров’я жителів Полковіц є пріоритетом. Тому, виконуючи обіцянку, дану мешканцям Полковиць, ми обладнаємо Полковицький центр охорони здоров’я комп’ютерним томографом. Наразі це пристрій, необхідний для проведення основних обстежень, і він уже давно повинен був функціонувати в такій клініці, як Полковіце. Але купівля томографа – це ще не кінець переобладнання ПКУЗ. Невдовзі подальші закупівлі обладнання дозволять нам створити в Полковіце найсучаснішу медичну клініку в регіоні, – запевняє Лукаш Пузнецький, мер міста Полковіце.Комп’ютерна томографія – це рентгенологічне дослідження, яке дозволяє отримати 2D та 3D зображення внутрішніх органів людини. Він дозволяє провести детальну діагностику всього організму. Сьогодні це прилад, необхідний для правильної діагностики пацієнтів.

Найчастіше до цього виду обстеження звертаються пацієнти, які направляють із таких клінік: загальної хірургії, травматології та ортопедичної хірургії, отоларингології, урології та особливо кардіології, неврології та пульмонології, де цих направлень найбільше в нашій амбулаторній діагностиці через ковід та його ускладнення.

Без сучасного обладнання про швидке та ефективне лікування не може бути й мови. Потреби великі. Тільки в Полковіцькому центрі охорони здоров’я – ZOZ S.A. Лікарі-спеціалісти направляють на комп’ютерну томографію близько 2 тис. пацієнтів. пацієнтів на рік.