Komunikat o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. marketingu i sprzedaży usług medycznych

piątek, 19 maja 2023

Uprzejmie informujemy, iż na ogłoszenie o postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Specjalisty ds. marketingu i sprzedaży usług medycznych wpłynęły do Spółki  cztery oferty.
W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego procesu kwalifikacyjnego dwie oferty zostały przyjęte.


Obowiązki szczegółowe: Nadzór nad profilaktycznymi programami zdrowotnymi:
– opracowywanie treści programów zdrowotnych
– koordynowanie profilaktycznych programów zdrowotnych
– sporządzanie sprawozdań z realizacji programów
– współpraca z Zarządem Spółki oraz przedstawicelami gminy
Tworzenie  umów i  nadzór nad sposobem realizacji umów z zakresu medycyny pracy
Tworzenie i nadzór nad realizacją cennika w zakładzie
 Nadzór nad stroną internetową zakładu
 Działania promocyjno – reklamowe na rzecz zakładu:
– dbanie o wizualizacje materiałów edukacyjnych i oświatowych
– dbanie o wizualizacje nośników informacyjnych na terenie zakładu
– tworzenie zapytań ofertowych dotyczących zadań promocyjno – reklamowych
– nadzór na realizacją umów dotyczących promocji i reklamy
– dbanie o zamówienie i prawidłowy podział gadżetów reklamowych
– udział w kampaniach promocyjnych i reklamowych
– przygotowywanie i redagowanie materiałów prasowych na portal PCUZ
– przygotowywanie i opracowanie materiałów prasowych, fotograficznych/wideo na potrzeby mediów tradycyjnych i społecznościowych oraz na portalu PCUZ
Działania marketingowe na rzecz szczepień zalecanych płatnych
– kontakt z przedstawicielami firm reklamujących i sprzedających szczepionki
– udział w negocjacji zawieranych umów
– nadzór nad sposobem realizacji zawartych umówDziałania marketingowe na rzecz zakładu, w tym:
 Działania marketingowe na rzecz klientów firm ubezpieczeniowych w zakresie świadczeń medycznych:
– kontakt z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych
– nadzór nad sposobem realizacji zawartych umów
– rozliczenia świadczeń medycznych zgodnie z zawartymi umowami.

Ofertę należy składać na adres pcuz@pcuz.pl do 23.05.2023r.