Komunikat o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko rejestratorki medycznej

piątek, 19 maja 2023

Uprzejmie informujemy, iż na ogłoszenie o postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko rejestratorki medycznej wpłynęło do Spółki pięć  ofert.
W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego procesu kwalifikacyjnego na stanowisko  rejestratorki medycznej jedna z ofert  została zaakceptowana z uwagi na spełnienie wymogów pracodawcy określonych w ogłoszeniu o postępowaniu rekrutacyjnym.
Uczestnikom postępowania dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.


 • Rejestracja pacjentów do poradni/pracowni
 • ścisłe przestrzeganie zasad rejestracji pacjentów
 • obsługa terminarza elektronicznego
 • udzielanie pełnej, rzeczowej informacji pacjentom
 • przygotowywanie i przechowywanie kartotek pacjentów
 • drukowanie zestawienia wizyt pacjentów
 • doręczanie i odbiór kart chorych do gabinetów lekarskich
 • należyte zabezpieczenie kartotek
 • wypisywanie druków ZUS ZLA
 • wydawanie pacjentom zdjęć RTG
 • wydawanie wniosków o kserokopię dokumentacji medycznej oraz wydawanie kartotek do punku ksero
 • weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych pacjentów
 • weryfikacja złożonych przez pacjentów deklaracji POZ podczas procesu rejestracji w terminarzu elektronicznym
 • prowadzenie czynnego archiwum medycznego
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Pełna odpowiedzialność za powierzony sprzęt
 • Utrzymanie pomieszczeń rejestracji w należytym stanie higienicznym
 • Obsługa kasy fiskalnej

Ofertę należy składać na adres pcuz@pcuz.pl do 23.05.2023r.