Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy (Świadczenia realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego)

poniedziałek, 05 czerwca 2023

Personel :
1) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub
2) logopeda dyplomowany w przypadku pracy z dorosłymi, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom – logopeda dyplomowany z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu – udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego
3 ) psycholog w przypadku pracy z dorosłymi, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom – psycholog posiadający dwuletni staż z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu
4) osoba, która ukończyła: studia z zakresu pedagogiki specjalnej w specjalności surdopedagogika, lub pedagog posiadający ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki 

Oferty należy składać pod adres: rekrutacja@pcuz.eu