Wykonanie remontu korytarzy budynku A wraz z łącznikiem Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

piątek, 19 maja 2023

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c49c5102-f4e5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Identyfikator postępowania: ocds-148610-c49c5102-f4e5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b