Dostawa karetki sanitarnej oraz wyposażenia karetki na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

wtorek, 30 maja 2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-203ec98e-fd50-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Link do postępowania na e-zamówieniach: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-203ec98e-fd50-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b