Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko grypie

wtorek, 05 października 2021

Ruszyła kolejna edycja jednego z najpopularniejszych miejskich programów zdrowotnych „Grypa 60+”. Polkowiccy seniorzy mogą się już zapisywać na bezpłatne szczepienie.

Seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą się bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych uruchomiło rejestrację telefoniczną.

– Zapisy odbywają się codziennie, od godziny 8 do 14. Wystarczy zadzwonić pod numer 76 746 08 07- mówi Paweł Gambal, prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. – Tegoroczne szczepienia przeciwko grypie są szczególnie ważne, ponieważ dalej walczymy z pandemią koronawirusa. Zarówno COVID-19, jak i grypa są bardzo niebezpieczne, dlatego zachęcamy do zapisów- dodaje.

Z badań wynika, że istnieje możliwość występowania koinfekcji, czyli zakażeń wywołanych jednocześnie np. dwoma drobnoustrojami, wirusem grypy i koronawirusem. – Zaszczepienie przeciwko grypie i przeciw COVID-19 może uchronić przed dwoma niebezpiecznymi chorobami w okresie trwającego sezonu infekcyjnego- mówi Marzena Czarzasta- Omińska, naczelna pielęgniarka w PCUZ.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę przypada w okresie od października do kwietnia. Grypa często błędnie mylona jest ze zwykłym przeziębieniem, jednak jej konsekwencje dla zdrowia mogą być bardziej niebezpieczne.

 Grypa może być przyczyną wielu groźnych powikłań, m.in. zapalenia mięśnia sercowego, oskrzeli, płuc, ucha środkowego, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych. Dlatego warto się zaszczepić- dodaje naczelna pielęgniarka.

Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie finansowany jest z budżetu gminy Polkowice.

Jednocześnie realizowany jest rządowy program szczepień przeciwko grypie. Z darmowych szczepień mogą skorzystać medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych, farmaceuci i pracownicy aptek, diagności laboratoryjni, nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni. Z darmowych szczepień skorzystać mogą także studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach  z udziałem pacjentów, osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne, pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także pacjenci zakładów opiekuńczo- leczniczych, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych lub domowych i oddziałów medycyny paliatywnej. Zgłaszać się mogą również osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Rządowym programem objęci są również nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szczepić mogą się także funkcjonariusze albo żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, członkowie OSP,  a także seniorzy urodzeni nie później niż w 1946 roku. Chętni mogą się zgłaszać w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, pod numerem telefonu: 76 746 08 07.