ZDROWIE NA SPORTOWO

środa, 07 lipca 2021

Profilaktyka zdrowia sportowców amator w do 21. roku życia.

DLA KOGO?

Dzieci i młodzież do 21. roku życia, którzy uprawiają sport amatorsko oraz sportowcy zawodowi do 23. roku życia.

OFERTA:

Badania wstępne, w tym m.in. badania ortopedyczne, elektrokardiologiczne, antropometryczne, neurologiczne, morfologii krwi, ogólne moczu, glukozy we krwi, spirometryczne. Oferta zawiera badania okresowe (co 6 i 24 miesiące) wraz z konsultacją lekarską. Zakres badań określa indywidualnie lekarz medycyny sportowej oraz lekarz podstawowej opieki lekarskiej.

GDZIE I KIEDY?

PCUZ – gab. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, tel. 76 746 08 65.

Program finansowany z budżetu gminy Polkowice. Szczegółowe informacje o programach i zadaniach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego udzielane są w Dziale Marketingu PCUZ, gab. 125. Od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00. Telefon: 76 746 08 07