DBAMY O SERCE I MÓZG

środa, 07 lipca 2021

Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja dla pacjentów po udarze mózgu.

DLA KOGO?

Pacjenci wymagający stałego nadzoru kardiologicznego. Wszyscy mieszkańcy po 30. roku życia oraz młodsi ze wskazaniem lekarskim. Oferta skierowana jest również do pacjentów po udarze mózgu.

OFERTA:

Oferujemy porady lekarza kardiologa, pielęgniarki, dietetyka. Badanie ryzyka zagrożenia CHUK, cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, kreatyniny, eGFR, elektrolitów: K, Na, morfologii, transaminazy: GOT, GPT, BMI. Konsultacje kardiologiczne, USG serca, EKG wysiłkowe, EKG spoczynkowe z opisem, 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera.

Dla pacjentów po udarze mózgu zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, terapie logopedyczne, psychologiczne.

GDZIE I KIEDY?

  • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, punkt profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia, gab. 127 i 128. We wtorki, czwartki oraz piątki od godz. 8.30 do 10.30.
  • Konsultacje kardiologiczne w gabinecie nr 127 w każdą środę od godz. 14.00 do 18.00.
  • Dietetyk w każdy czwartek w godz. od 14.40 do 16.40, gab nr 114.
  • Terapia po udarze mózgu umawiana jest indywidualnie w gabinecie nr G3, pod numerem telefonu: 76 745 04 13.

Program finansowany z budżetu gminy Polkowice. Szczegółowe informacje o programach i zadaniach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego udzielane są w Dziale Marketingu PCUZ, gab. 125. Od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00. Telefon: 76 746 08 07