SENIOR

środa, 07 lipca 2021

Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych – mieszkańców gminy Polkowice poprzez rozszerzenie zakresu długoterminowej opieki domowej i ambulatoryjnej oraz interwencji kryzysowej.

DLA KOGO?

Dla mieszkańców gminy Polkowice po 60. roku życia. Ze szczególnym uwzględnieniem osób z objawami chorób otępiennych oraz z problemami wynikającymi z trudności życia codziennego, w tym związanych z samotnością i niezaradnością wynikającą z wieku starczego.

OFERTA:

Opieka gerontologiczna, psychoterapia indywidulana i grupowa, psychoedukacja, neuropsychologia, diagnostyka psychologiczna, w tym testy poznawcze, jak również terapia ruchowa. W ramach programu wykonujemy badania psychotechniczne kierowców, w tym rowerzystów po 60 roku życia.

W ramach programu Seniora dostępne są:

1. Ambulatoryjna opieka nad seniorami, w tym opieka długoterminowa

oraz:

  • Klub Seniora – 3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 12.00,
  • wypożyczalnia sprzętu medycznego,
  • terapia psychologiczna i neuropsychologiczna,
  • gabinet gerontologiczny i geriatryczny.

2. Gabinet Interwencji Kryzysowej.

Opieka pielęgniarska, lekarska i rehabilitacyjna. Wykonywane są wlewy kroplowe zgodnie z zaleceniami lekarskimi, iniekcje oraz opatrunki.

3. Opieka długoterminowa w domu pacjenta.

Opieka pielęgniarska, rehabilitacyjna i psychologiczna. W ramach programu pacjenci mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt do pielęgnacji chorego oraz sprzęt do rehabilitacji i aparaturę medyczną.

Szczegółowe informacje o programach i zadaniach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego udzielane są w Dziale Marketingu PCUZ, gab. 125. Od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00. Telefon: 76 746 08 07