OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA

środa, 07 lipca 2021

Opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni.

DLA KOGO?

Pacjenci przewlekle i terminalnie chorzy, a także rodziny pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz osoby osierocone. Programem objęte są też pacjentki po mastektomii.

OFERTA:

Opieka hospicyjna nad pacjentem w domu i przychodni, świadczenia lekarskie i pielęgniarskie, psychologiczne, rehabilitacyjne, socjalne – dostępne całodobowo, siedem dni w tygodniu. W ramach programu zapewniona jest także opieka duchownego.

GDZIE I KIEDY?

  • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. Konsultacje z lekarzami i pielęgniarkami zespołu paliatywno-hospicyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00, w gab. nr 34 i 35, rejestracja pod numerem telefonu: 76 746 08 56.
  • Opieka nad osieroconymi, w gab. nr 34 i 35 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00.
  • Wizyty umawiane są indywidualnie. Dział rehabilitacji – tel. 76 746 08 45.
  • Psycholog – tel. 76 746 08 60.

Program finansowane z budżetu gminy Polkowice. Szczegółowe informacje o programach i zadaniach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego udzielane są w Dziale Marketingu PCUZ, gab. 125. Od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00. Telefon: 76 746 08 07