Opieka medyczna w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych w PCUZ

piątek, 09 września 2022

Opieka medyczna w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej dla mieszkańców gminy Polkowice, Radwanice oraz Gaworzyce.

Świadczenia medyczne realizowane w ramach zadania wykonywane są w dni powszednie w porze nocnej tj. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 20.00 do 6.00 dnia następnego, we czwartki w godzinach od 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo.