Nowy sprzęt kardiologiczny w PCUZ / Нове кардіологічне обладнання в ПЦУЗ

wtorek, 18 kwietnia 2023

W poradni kardiologicznej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych pojawiły się kolejne trzy holtery ciśnieniowe. To urządzenia wykorzystywane w diagnostyce chorób i zaburzeń pracy mięśnia sercowego.

Holter to urządzenie, które umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca przez 24 godziny na dobę. To ważne, ponieważ często zdarza się, ze problemy z sercem nie są widoczne na zwykłym badaniu EKG, podczas którego lekarz obserwuje zapis akcji serca jedynie przez kilka minut u pacjenta znajdującego się w spoczynku. Holter umożliwia rejestrację napadowych zaburzeń akcji serca, zarówno w czasie aktywności, jak i snu. Na wyposażeniu pracowni kardiologicznej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych znajduje się obecnie 11 takich urządzeń: 6 holterów EKG oraz 5 ciśnieniowych. Trzy z nich to tegoroczny zakup.

– Dobry lekarz i nowoczesny sprzęt są gwarancją skutecznego leczenia. W naszej przychodni stawiamy na rozwój, dlatego też stale doposażamy nasze specjalistyczne poradnie- zaznacza Paweł Gambal, prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Zarówno holter EKG jak i holter ciśnieniowy pozwalają na przeprowadzenie badania trwającego całą dobę. Sama metoda jest niezwykle podobna, tak samo, jak przedmiot badań – holter EKG oraz holter ciśnieniowy, zwany także holterem RR, służą do wykrywania nieprawidłowości pracy serca. Jednak robią to na dwa różne sposoby. O ile holter EKG monitoruje czynność elektryczną serca, o tyle holter ciśnieniowy bada ciśnienie tętnicze krwi. Nazwa obu urządzeń pochodzi od nazwiska Normana Holtera, amerykańskiego biofizyka.

Z urządzeń kardiologicznych skorzystają pacjenci z wrodzonymi wadami serca, czy też po przebytym zawale mięśnia sercowego. Holter umożliwia ponadto skutecznie ocenić leczenie arytmii, a także monitorować pracę serca u osób, u których wszczepiono rozrusznik serca lub kardiowerter- defibrylator.

Jak wygląda badaniem holterem? Do skóry pacjenta przyklejane są elektrody. Następnie przewody oraz urządzenie (rejetsrator) umieszcza się pod ubraniem pacjenta. Przypinane jest paskiem albo zawieszane na szyi. Urządzenie przez 24 godziny monitoruje i zapisuje pracę serca. Zdarza się, że czas ten jest przedłużony do 48 godzin.


У кардіологічній клініці Полковіцького центру охорони здоров’я з’явилися ще три апарати холтера. Це прилади, які використовуються для діагностики захворювань і порушень серцевого м’яза.

Холтер – це прилад, який дозволяє цілодобово фіксувати різні порушення електричної активності серця. Це важливо, оскільки зазвичай проблеми з серцем не видно на простій ЕКГ, де лікар лише спостерігає за серцебиттям пацієнта протягом кількох хвилин, коли пацієнт перебуває у спокої. Холтер дозволяє реєструвати пароксизмальні порушення серцевого ритму, як під час активності, так і під час сну. Кардіологічна лабораторія Польковіцького центру охорони здоров’я наразі має 11 таких апаратів: 6 холтерів ЕКГ та 5 тонометрів. Три з них – цьогорічні закупівлі.

– Хороший лікар і сучасне обладнання гарантують ефективне лікування. У нашій клініці ми зосереджені на розвитку, тому ми постійно обладнуємо наші спеціалізовані клініки, – зазначає Павел Гамбал, президент Центру медичних послуг Полковіце.І холтер ЕКГ, і холтер тиску дозволяють проводити обстеження цілодобово. Сам метод надзвичайно схожий, як і предмет дослідження – холтер ЕКГ і холтер тиску, також RR холтер, використовуються для виявлення відхилень у роботі серця. Однак вони роблять це двома різними способами.

У той час як холтер ЕКГ контролює електричну активність серця, тонометр контролює артеріальний тиск. Обидва пристрої названі на честь Нормана Холтера, американського біофізика.

Кардіологічні апарати використовуватимуть пацієнти з вродженими вадами серця або після інфаркту міокарда. Крім того, холтер дозволяє ефективно оцінити лікування аритмії, а також контролювати роботу серця у людей, яким імплантовано кардіостимулятор або кардіовертер-дефібрилятор.Як виглядає холтерівський тест?

Електроди приклеюють до шкіри пацієнта. Потім дроти і пристрій (реєстратор) підкладають під одяг пацієнта. Його застібають поясом або вішають на шию. Апарат відстежує та фіксує роботу серця протягом 24 годин. Іноді цей час подовжують до 48 годин.