Świadczenie usług transportowych i transportu sanitarnego dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

piątek, 27 maja 2022

Identyfikator postępowania: aef68fde-464a-442e-9a27-dbf2b14e14d2

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aef68fde-464a-442e-9a27-dbf2b14e14d2