Wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach i usług konwojów gotówki

piątek, 03 czerwca 2022

Identyfikator postępowania: 8c2ce882-f981-46e4-9955-7a79d4da964e

Link do strony na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c2ce882-f981-46e4-9955-7a79d4da964e