Kompleksowa usługa sprzątania budynku „B” od poniedziałku do piątku oraz usługa sprzątania wybranych powierzchni budynku „A” w soboty, niedziele i święta w PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach

wtorek, 30 listopada 2021

Identyfikator postępowania: 42991792-3fd0-4c4b-91fc-e6b808baacc5

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42991792-3fd0-4c4b-91fc-e6b808baacc5