Sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach

środa, 24 listopada 2021

Identyfikator postępowania: 183e1002-2ca6-492f-8b59-defb68c3e7bd

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/183e1002-2ca6-492f-8b59-defb68c3e7bd