Całodobowe żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego PCUZ – ZOZ S.A.

wtorek, 14 grudnia 2021

Identyfikator postępowania: 18c184f3-ffaa-46cf-aa70-f27507f42

Link do postępowania na miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18c184f3-ffaa-46cf-aa70-f27507f42cc2