Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych, produktów farmaceutycznych na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach

wtorek, 21 grudnia 2021

Identyfikator postępowania: 45a28939-7c69-44a7-a8d5-bf52bca0be96

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/45a28939-7c69-44a7-a8d5-bf52bca0be96