Całodobowe żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego PCUZ – ZOZ S.A.

czwartek, 30 grudnia 2021

Identyfikator postępowania: 4a95198f-9b59-4ff1-b31b-4318b6a8d959
Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a95198f-9b59-4ff1-b31b-4318b6a8d959