Sprzedaż pieluchomajtek na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach

środa, 19 stycznia 2022

Identyfikator postępowania: a975bfd4-7bd7-41c1-8f89-3ef9dcbd35e6

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a975bfd4-7bd7-41c1-8f89-3ef9dcbd35e6