Seniorze, zaszczep się przeciwko grypie! / Пенсіонери, робіть щеплення від грипу!

poniedziałek, 20 listopada 2023

Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki zaprasza mieszkańców gminy powyżej 60. roku życia na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.

Do tej pory zaczepiło się 800 chętnych seniorów. – Szczepienie chroni nas przede wszystkim przed powikłaniami choroby. W przypadku grypy są to choroby serca, nerek, zapalenia stawów. Po szczepieniu, nawet jeśli zachorujemy na grypę, to będzie miała ona łagodniejszy przebieg- wyjaśnia Magdalena Szaflik- Kowalik z Punktu Szczepień Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy przyjść do przychodni.

– Nie trzeba się rejestrować, można przyjść do przychodni codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 14, bezpośrednio do punktu szczepień, niepotrzebne jest żadne skierowanie – wyjaśnia Ewelina Armata, kierownik marketingu i sprzedaży usług medycznych w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. – Na miejscu pielęgniarki kwalifikują pacjenta do szczepienia dodaje.

Program finansowany jest z budżetu gminy Polkowice. Szczepienia potrwają do 15 grudnia. Planuje się, że skorzysta z nich około 1200 mieszkańców gminy (w poprzednim sezonie było to około tysiąca). W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę przypada w okresie od października do kwietnia. Grypa często błędnie mylona jest ze zwykłym przeziębieniem, jednak jej konsekwencje dla zdrowia mogą być bardziej niebezpieczne. Szczepionka przeciw grypie powinna być powtarzana każdego roku. Przede wszystkim spada odporność poszczepienna. To oznacza, że po pewnym czasie ochrona nie jest utrzymywana na odpowiednim poziomie i zależy to od wielu czynników, tj. wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowotnego. Kolejne dawki powodują, że organizm jest chroniony przez cały czas. Szczepienia powinny być powtarzane również ze względu na samego wirusa. Ulega on różnym mutacjom, dlatego szczepionki są często modyfikowane.


Мер міста Полковіце Лукаш Пузьнецький запрошує мешканців гміни старше 60 років на безкоштовне щеплення проти грипу.
Наразі записалося 800 охочих пенсіонерів. – Вакцинація захищає нас насамперед від ускладнень хвороби. У випадку грипу це захворювання серця, нирок і артрит. Після щеплення, навіть якщо ми захворіємо на грип, він буде легшим, – пояснює Магдалена Шафлік-Ковалік з пункту вакцинації Центру охорони здоров’я Полковіце.
Процедура дуже проста. Просто прийдіть в клініку.
– Записуватися не потрібно, можна приходити в клініку щодня з понеділка по п’ятницю з 8 до 14 години, безпосередньо в пункт вакцинації, направлення не потрібно, – пояснює Евеліна Армата, менеджер з маркетингу та продажу медичних послуг компанії Полковіцький центр охорони здоров’я. – На місці медсестри кваліфікують пацієнта до щеплення, – додає він.
Програма фінансується з бюджету гміни Полковіце. Щеплення триватимуть до 15 грудня. Планується, що ними скористаються приблизно 1200 мешканців гміни (у минулому сезоні було близько тисячі). У Польщі сезон підвищеної захворюваності на грип припадає на жовтень-квітень. Грип часто приймають за звичайну застуду, але його наслідки для здоров’я можуть бути більш небезпечними. Вакцинацію проти грипу потрібно повторювати щороку. Перш за все, знижується поствакцинальний імунітет. Це означає, що через деякий час захист не підтримується на належному рівні і залежить від багатьох факторів, таких як вік пацієнта та загальний стан здоров’я. Подальші дози забезпечують постійний захист організму. Щеплення слід повторити також через сам вірус. Він піддається різним мутаціям, тому вакцини часто модифікують.