MALUCH

środa, 07 lipca 2021

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia odbywa się na własną odpowiedzialność

Edukacja przedporodowa w szkole rodzenia, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

1. SZKOŁA RODZENIA

DLA KOGO?

Program skierowany jest do kobiet ciężarnych (od 24. tygodnia ciąży) oraz ich partnerów. Z oferty skorzystać mogą mieszkanki i mieszkańcy gminy Polkowice.

OFERTA:

Wykłady i ćwiczenia z położną. Spotkania z lekarzem neonatalogiem, psychologiem i rehabilitantem.

GDZIE I KIEDY?

Poradnia K, gab. 131, rejestracja pod numerem telefonu: 76 746 08 37, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

2. TERAPIA GRUPOWA I INDYWIDUALNA

DLA KOGO?

Dzieci z zaburzeniami OŚUN, CUN, zespołem Downa, zespołem Aspargera, zaburzeniami SI, dzieci autystyczne oraz ich rodzice.

OFERTA:

Zajęcia grupowe z udziałem psychologa i terapeuty zajęciowego. Zajęcia indywidualne logopedyczne i psychologiczne.

GDZIE I KIEDY?

Dział Rehabilitacji w przychodni, rejestracja pod numerem telefonu: 76 746 08 62 oraz 76 746 08 45 Ośrodek Badań i Pomocy Psychologicznej, rejestracja po numerem telefonu: 76 746 08 60, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. REHABILITACJA DZIECI Z ZOKN I MPDZ

DLA KOGO?

Dzieci z Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej I Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

OFERTA:

Rehabilitacja ruchowa indywidualna dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowym porażeniem dziecięcym.

GDZIE I KIEDY?

Dział Rehabilitacji w przychodni, rejestracja pod numerem telefonu: 76 746 08 62 oraz 76 746 08 45, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

4. PROFILAKTYKA ZABURZEŃ KOORDYNACJI NERWOWEJ

DLA KOGO?

Dzieci od 0 do 1. roku życia.

OFERTA:

Badania przesiewowe, badanie lekarskie oraz ćwiczenia ogólnokondycyjne, konsultacje rehabilitacyjne.

GDZIE I KIEDY?

PCUZ – tel. 76 746 08 62 lub 76 746 08 45.

5. LECZENIE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DLA KOGO?

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

OFERTA:

Konsultacje psychologiczne, terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej.

GDZIE I KIEDY?

Ośrodek Badań i Pomocy Psychologicznej, rejestracja po numerem telefonu: 76 746 08 60, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Program finansowany z budżetu gminy Polkowice. Szczegółowe informacje o programach i zadaniach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego udzielane są w Dziale Marketingu PCUZ, gab. 125. Od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 14.00. Telefon: 76 746 08 07