Higiena szkolna

Kadra pielęgniarska Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych sprawuje stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice. W realizacji swoich zadań, nasi specjaliści współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami uczniów, dyrekcją szkół, radami pedagogicznymi, nauczycielami oraz stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Placówki, które obejmujemy opieką medyczną to:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 – Agnieszka Piekarz, tel. 76 746 57 85
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – Małgorzata Bidzińska, tel. 76 746 50 19
  • Szkoła Podstawowa nr 3 ul. ul. Kard. B. Kominka 1 – Renata Radzka, tel. 76 845 16 42
  • Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Ociosowa 3 – Beata Lisowska, tel. 76 845 69 43
  • Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Hubala 3 – Iwona Oleksy, tel. 76 746 53 70
  • Szkoła Integracyjna w Jędrzychowie – Adrianna Berling tel. 76 845 98 18
  • Zespół Szkół – Alicja Stępkowska, tel. 76 746 51 11