Laboratorium diagnostyczne

17 - hydroksykortykosteroidy DZM70 zł
17 - ketosterydy DZM70 zł
17 - OH progesteron46 zł
ACTH (adrenokortykotropina) 47 zł
Adenowirusy (ADV) met. PCR ilościowo220 zł
Adenowirusy (ADV) met. PCR jakościowo200 zł
Adrenalina90 zł
Adrenalina w DZM100 zł
AFP (alfa - fetoproteina) marker wątroby35 zł
Albuminy10 zł
Aldolaza35 zł
Aldosteron42 zł
Aldosteron DZM45 zł
Alfa -2 makroglobulina62 zł
Alfa 1 - antytrypsyna42 zł
Alfa 1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid)26 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych125 zł
Alfa-1 antytrypsyna w kale57 zł
ALP8 zł
ALT8 zł
Aluminium (Glin) w surowicy90 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo40 zł
AMH (rezerwa jajnikowa)100 zł
Amoniak 18 zł
Amylaza w moczu8 zł
Amylaza w surowicy8 zł
ANA 10 met. IIF i DID ENA (6 antygenów)63 zł
ANA 4 met. IIF i immunoblot (16 antygenów)120 zł
ANA 5 met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)100 zł
ANA 6 immunoblot ENA (7 antygenów)95 zł
ANA 7 met. ELISA (9 antygenów)62 zł
ANA 8 met. DID ENA (6 antygenów)52 zł
ANA 9 met. IIF, typ świecenia, miano52 zł
ANA1 - p / ciała przeciwjądrowe met. IIF, test przesiewowy42 zł
ANA2 met. IIF i DID ENA screening67 zł
ANA3 met. immunoblot (16 antygenów)115 zł
Androstendion50 zł
anti - TPO (ATPO)39 zł
Anty - TG (p / ciała przeciw tyreoglobulinie)27 zł
Antykoagulant toczniowy 78 zł
Antytrombina III, aktywność 40 zł
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR260 zł
APTT (czas kaolinowo - kefalinowy)12 zł
ASO - ilościowo15 zł
ASO (półilościowo)8 zł
Aspergillus - antygen krążący170 zł
AST8 zł
Autoprzeciwciała płytkowe600 zł
Badanie kału - chorobotwórcza flora jelitowa u dzieci do 2 lat (Salmonella, Shigella, Yersinia spp, EPEC, rotawirusy, adenowirusy grzyby drożdżopodobne)140 zł
Badanie kału - obecność enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC)38 zł
Badanie kału na krew utajoną20 zł
Badanie kału na pasożyty22 zł
Badanie kału na resztki pokarmowe17 zł
Badanie kału w kierunku Klebsiella Pneumonie120 zł
Badanie kontrolne przeciwciał u ciężarnych (zdrowe, fizjologiczne) test Coombsa65 zł
Badanie kontrolne wykrytych przeciwciał u ciężarnych (Ab obecne wcześniej)130 zł
Badanie nasienia50 zł
Badanie serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków"160 zł
Badanie serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera"160 zł
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF90 zł
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)150 zł
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (preparat i hodowla na podłożu płynnym + hodowla na podłożu stałym)100 zł
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną (bakterioskopia + hodowla)70 zł
Badanie w kierunku: wydzielacz / niewydzielacz substancji grupowej H w ślinie50 zł
Bartoneloza IgG met. IIF100 zł
Bartoneloza IgM met. IIF100 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blott320 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis) met. Western Blott320 zł
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG110 zł
Beta - 2 mikroglobulina marker diagnostyki nefrologicznej45 zł
Beta - HCG (total)25 zł
Beta HCG (total)-badanie do Prisca50 zł
Beta-HCG wolna podjednostka KRYPTOR100 zł
Białko DZM8 zł
Białko Bence-Jonesa w moczu met. termiczna20 zł
Białko C, aktywność 50 zł
Białko całkowite8 zł
Białko S wolne 80 zł
Bilirubina bezpośrednia (związana)16 zł
Bilirubina całkowita10 zł
Biocenoza pochwy25 zł
BKV met. PCR ilościowo200 zł
BKV met. PCR jakościowo200 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 135 zł
Borelioza IgG35 zł
Borelioza IgM35 zł
Borelioza p/c p. VlsE/C6 ilościowo, monitorowanie leczenia95 zł
Borelioza Western Blott IgG125 zł
Borelioza Western Blott IgM125 zł
BRCA 2 met. PCR200 zł
BRCA1 /PCR/360 zł
Bruceloza IgG50 zł
Bruceloza IgM50 zł
Bruceloza met. OWD280 zł
C - peptyd30 zł
C - telopeptyd kolagenu typu I120 zł
C1 inhibitor stężenie62 zł
CA 125 marker raka jajnika37 zł
CA 15 - 3 marker raka piersi i jajników38 zł
CA 19 - 9 marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka38 zł
CA 72.4 marker raka przełyku, jelita grubego55 zł
Candida albicans - antygen krążący200 zł
CEA marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby38 zł
Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR300 zł
Ceruloplazmina35 zł
Chlamydia Pneumoniae + Mycoplasma Pneumoniae met. PCR jakościowo220 zł
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz inny materiał65 zł
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF wymaz z gardła65 zł
Chlamydia pneumoniae IgA55 zł
Chlamydia pneumoniae IgG45 zł
Chlamydia pneumoniae IgM45 zł
Chlamydia Pneumoniae met. PCR, jakościowo125 zł
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma Genitalium met. PCR jakościowo200 zł
Chlamydia Trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo200 zł
Chlamydia Trachomatis + Ureaplasma species met. PCR jakościowo200 zł
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z cewki moczowej55 zł
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz inny materiał55 zł
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF wymaz z kanału szyjki macicy55 zł
Chlamydia trachomatis IgA40 zł
Chlamydia trachomatis IgG40 zł
Chlamydia trachomatis IgM40 zł
Chlamydia Trachomatis met. PCR, jakościowo120 zł
Chlorki20 zł
Chlorki w DZM20 zł
Chlorki w moczu20 zł
Cholesterol całkowity8 zł
Cholesterol HDL bezpośredni8 zł
Cholesterol LDL8 zł
Cholinoesteraza15 zł
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)250 zł
Chromogranina A marker guzów neuroendokrynnych220 zł
CK - MB, aktywność30 zł
Clostridium difficile (antygen GDH i wykrywanie toksyny A/B w kale)120 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność70 zł
CMV met. PCR ilościowo150 zł
CMV met. PCR jakościowo150 zł
Coxackie typ A i B IgG met. IIF125 zł
Coxackie typ A i B IgM met. IIF125 zł
Coxackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące160 zł
CPK (kinaza fosfokreatynowa)20 zł
CRP U22 zł
Cryptococcus neoformans - antygen krążący jakościowo190 zł
Cyfra 21 - 1 (RAK PŁUCA)55 zł
Cynk w moczu,ilościowo40 zł
Cynk, ilościowo 40 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 40 zł
Cystatyna C50 zł
Cytomegalia (CMV) IgG40 zł
Cytomegalia (CMV) IgM40 zł
Czas protrombinowy (PT)15 zł
Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica)100 zł
Czynnik V Leiden met. PCR 230 zł
D - dimery (ilościowo)40 zł
DHEA - S0430 zł
DHEA /dehydroepiandrostendion/ 60 zł
Digoksyna, ilościowo80 zł
Dihydrotestosteron (DHT)110 zł
Dopamina w DZM120 zł
Dopełniacz, składowa C - 3c40 zł
Dopełniacz, składowa C - 440 zł
EBV met. PCR, ilościowo250 zł
EBV met. PCR, jakościowo230 zł
EBV (Epstein - Barr virus) IgG40 zł
EBV (Epstein - Barr) IgM40 zł
EBV EA IgG, EA90 zł
EBV EBNA IgG, EBNA90 zł
Ecstasy w moczu, jakościowo40 zł
Elastaza trzustkowa w kale170 zł
Elektroforeza białka 30 zł
Enterowirus IgG met. IIF125 zł
Enterowirus IgM met. IIF125 zł
Enzym konwertujący angiotensynę121 zł
Eozynofilia bezwzględna 20 zł
Erytropoetyna50 zł
Estradiol28 zł
Estriol wolny50 zł
Etanol ilościowo30 zł
Fenobarbital ilościowo40 zł
Fenol w moczu ilościowo 80 zł
Fenytoina, ilościowo70 zł
Ferrytyna35 zł
FibroMax (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, G, TG, CH) 140 zł
FibroTest (haptoglobina, alfa 2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT) 120 zł
Fibrynogen 15 zł
Fosfataza kwaśna (ACP)15 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa55 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny50 zł
Fosfor (P)12 zł
Fosforany DZM16 zł
Fosforany w moczu16 zł
FSH (folitropina)25 zł
FT328 zł
FT428 zł
Fruktozamina50 zł
Gastryna 70 zł
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET500 zł
GGTP10 zł
Glikol etylenowy ilościowo150 zł
Glikol etylenowy w moczu ilościowo110 zł
Glukoza8 zł
Glukoza (1h po podaniu 75g glukozy)8 zł
Glukoza (2h po podaniu 75g glukozy)8 zł
Glukoza w DZM16 zł
Grupa krwi (układ AB0 i antygen RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) (1 próbka)50 zł
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (1 próbka krwi) z wydaniem krewkarty60 zł
Grupa krwi do trwałej ewidencji wyniku grupy krwi (2 próbki krwi) z wydaniem krewkarty80 zł
Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 220 zł
Grypa typ A i B antygeny 42 zł
Grypa typ A IgG155 zł
Grypa typ A IgM155 zł
Grypa typ AH1N1 met. Real - Time PCR, jakościowo 260 zł
Grypa typ B IgG155 zł
Grypa typ B IgM155 zł
Haptoglobina35 zł
Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, analiza XY)1800 zł
HAV przeciwciała całkowite50 zł
HAV przeciwciała IgM (WZW A)45 zł
HbA1c35 zł
HBc przeciwciała całkowite (WZW B)40 zł
HBc przeciwciała IgM (WZWB)45 zł
HBe - antygen (typ B)40 zł
HBe przeciwciała (WZW B)40 zł
HBs - antygen35 zł
HBs - przeciwciała35 zł
HBs antygen, test potwierdzenia40 zł
HBV - lekooporność YMDD400 zł
HBV ilościowo + lekooporność (YMDD)480 zł
HBV ilościowo + lekooporność entekavir480 zł
HBV jakościowo + lekooporność entekavir480 zł
HBV lekooporność enterkavir400 zł
HBV met. PCR ilościowo200 zł
HBV met. PCR jakościowo120 zł
HBV met. PCR jakościowo i ilościowo230 zł
HCG wolna podjednostka beta65 zł
HCV (przeciwciała)40 zł
HCV genotypowanie200 zł
HCV ilościowo + genotypowanie300 zł
HCV jakościowo + genotypowanie300 zł
HCV met. PCR ilościowo120 zł
HCV met. PCR jakościowo 120 zł
HCV met. PCR jakościowo + ilościowo200 zł
HCV przeciwciała test potwierdzenia met. immunoblot260 zł
HE - 4 marker jajnika90 zł
Helicobacter pylori - antygen w kale30 zł
Helicobacter pylori IgA60 zł
Helicobacter pylori IgG60 zł
Helicobacter pylori IgM60 zł
Hemochromatoza mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE350 zł
Heroina w moczu, jakościowo40 zł
Histamina200 zł
HIV - test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2240 zł
HIV 1 / HIV 2 (przeciwciała)40 zł
HIV Ag / Ab (Combo)35 zł
HIV met. PCR, ilościowo220 zł
HLA B 27 120 zł
Homocysteina50 zł
Hormon wzrostu (GH)45 zł
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44200 zł
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)160 zł
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2 ) IgM, jakościowo38 zł
HSV (Herpes simplex virus) (HSV - 1/2) IgG, jakościowo38 zł
HSV met. PCR typ 1 i 2 jakościowo110 zł
Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną70 zł
Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy50 zł
Identyfikacja przeciwciał antyerytrocytarnych156 zł
Identyfikacja szczepów atypowych (MOTT) do grupy Runyona90 zł
IgA26 zł
IgE całkowite26 zł
IgE sp. C204 - amoxycylina35 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus30 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae30 zł
IgE sp. D70 - Acarus siro30 zł
IgE sp. D71 -Lepidoglyphus destructor30 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae35 zł
IgE sp. E1 - sierść kota30 zł
IgE sp. E2 - sierść psa30 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarka30 zł
IgE sp. E3 - sierść konia30 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej30 zł
IgE sp. E7 - odchody gołębia30 zł
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)30 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej30 zł
IgE sp. E81 - naskórek owcy30 zł
IgE sp. E82 - naskórek królika30 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomika30 zł
IgE sp. E86 - pióra kaczki30 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4)35 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza35 zł
IgE sp. epitop Der f 1, roztocze90 zł
IgE sp. epitop Der f 2, roztocze90 zł
IgE sp. epitop Der p 1, roztocze140 zł
IgE sp. epitop Der p 2, roztocze90 zł
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza90 zł
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza90 zł
IgE sp. epitop r Mal d 1, jabłko90 zł
IgE sp. epitop r Mal d 4, jabłko90 zł
IgE sp. F1 - białko jajka30 zł
IgE sp. F105- czekolada30 zł
IgE sp. F11 - gryka30 zł
IgE sp. F12 - groch30 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemny30 zł
IgE sp. F14 - soja30 zł
IgE sp. F15 - fasola35 zł
IgE sp. F17 - orzech leszczyny30 zł
IgE sp. F2 - mleko krowie30 zł
IgE sp. F221- kawa30 zł
IgE sp. F244 - ogórek30 zł
IgE sp. F245 - jajko całe30 zł
IgE sp. F25 - pomidor30 zł
IgE sp. F256 - orzech włoski30 zł
IgE sp. F26 - wieprzowina30 zł
IgE sp. F27 - wołowina30 zł
IgE sp. F277 - koperek30 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarny35 zł
IgE sp. F284 - indyk30 zł
IgE sp. F3 - dorsz30 zł
IgE sp. F31 - marchew30 zł
IgE sp. F33- pomarańcza30 zł
IgE sp. F35 - ziemniak30 zł
IgE sp. F4 - pszenica30 zł
IgE sp. F40 - tuńczyk30 zł
IgE sp. F403- drożdże browarnicze30 zł
IgE sp. F44- truskawka30 zł
IgE sp. F48 - cebula35 zł
IgE sp. F49 - jabłko30 zł
IgE sp. F5 - żyto30 zł
IgE sp. F6 - jęczmień30 zł
IgE sp. F7 - owies30 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajka30 zł
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina30 zł
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina30 zł
IgE sp. F78 - kazeina30 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)30 zł
IgE sp. F8 - kukurydza30 zł
IgE sp. F81 - ser cheddar42 zł
IgE sp. F83 - kurczak30 zł
IgE sp. F84 - kiwi30 zł
IgE sp. F85 - seler30 zł
IgE sp. F86 - pietruszka30 zł
IgE sp. F88 - baranina30 zł
IgE sp. F89-gorczyca biała i czarna42 zł
IgE sp. F9 - ryż30 zł
IgE sp. F92 - banan30 zł
IgE sp. F93- kakao30 zł
IgE sp. F94 - gruszka35 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza35 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)35 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłki)30 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita30 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa30 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa30 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych35 zł
IgE sp. GP3 - mieszanka traw 335 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych35 zł
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)35 zł
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)35 zł
IgE sp. I1 - jad pszczoły30 zł
IgE sp. I3 - jad osy30 zł
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego30 zł
IgE sp. I6 - karaluch - prusak40 zł
IgE sp. I71 - jad komara30 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)35 zł
IgE sp. K20 - wełna35 zł
IgE sp. K82 - latex35 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatum30 zł
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum30 zł
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus30 zł
IgE sp. M4 - Mucor racemosus30 zł
IgE sp. M5 - Candida albicans30 zł
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis30 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni35 zł
IgE sp. O1 - bawełna35 zł
IgE sp. P1 - glista ludzka35 zł
IgE sp. T12 - wierzba35 zł
IgE sp. T14 - topola30 zł
IgE sp. T2 - olcha30 zł
IgE sp. T3 - brzoza30 zł
IgE sp. T4 - leszczyna30 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew35 zł
IgE sp. W10 - komosa biała35 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolita30 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowata35 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów35 zł
IGF 1 insulinozależny czynnik wzrostu60 zł
IGF-BP360 zł
IgG26 zł
IgG 1 podklasa160 zł
IgG 2 podklasa160 zł
IgG 3 podklasa160 zł
IgG 4 podklasa160 zł
IgG 4, zestaw podklas370 zł
IgG, IgA, IgM (łącznie)70 zł
IgM26 zł
IL28 (rs12979860, rs8099917) genotypowanie180 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda)190 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) w moczu190 zł
Indeks sFlt-1 / PIGF240 zł
Inhibina A200 zł
Inhibina B190 zł
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)50 zł
Insulina47 zł
Insulina po 1H47 zł
Insulina po 2H47 zł
JCV met. PCR ilościowo160 zł
Kadm 60 zł
Kadm w moczu wskaźnik wydalania70 zł
Kalcytonina (jak najszybciej zamrozić)60 zł
Kalprotektyna w kale met. ELISA marker chorób nowot. i zapalnych p. pokarm. 112 zł
Kał - adenowirusy / rotawirusy40 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA30 zł
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)148 zł
Kał (bad. mykol.)57 zł
Kał posiew (bad. bakter.)55 zł
Kamienie moczowe analiza chemiczna40 zł
Karbamazepina, ilościowo 43 zł
Karboksyhemogobina ilościowo 82 zł
Kariotyp - badanie cytogenetyczne 360 zł
Katecholaminy (A, NA, D) DZM + HCL met. HPLC200 zł
Katecholaminy (A,NA, D) w DZM met. ELISA160 zł
Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL15 zł
Klirens kreatyniny8 zł
Koenzym Q10 (ubichinon)150 zł
Kokaina w moczu, jakościowo40 zł
Kompleksy immunologiczne80 zł
Kontrola miana przeciwciał odpornościowych do jednego antygenu - PTA58 zł
Koproporfiryna40 zł
Koronawirus SARS-CoV-2 p/ciała IgG, ilościowo110 zł
Kortyzol37 zł
Kortyzol DZM47 zł
Kreatynina8 zł
Kreatynina DZM16 zł
Kreatynina w moczu16 zł
Krew posiew - beztlenowy (bad. bakter.)67 zł
Krew posiew (bad. bakter.)60 zł
Krew posiew (bad. mykol.)57 zł
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgA40 zł
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgG40 zł
Krztusiec (Bordetella pertusiss) IgM40 zł
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie99 zł
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie po zastosowanej profilaktyce śródciążowej67 zł
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD po poronieniu85 zł
Kwas 5 - hydroksyindolooctowy DZM + HCL (5-HIAA)70 zł
Kwas delta - aminolewulinowy w moczu70 zł
Kwas foliowy35 zł
Kwas hipurowy150 zł
Kwas homogentyzynowy w DZM260 zł
Kwas moczowy8 zł
Kwas moczowy DZM16 zł
Kwas moczowy w moczu16 zł
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo90 zł
Kwas walproinowy, ilościowo (VPA)40 zł
Kwas wanilinomigdałowy DZM + HCL (VMA)60 zł
Laktoferyna w kale160 zł
Lamblie - przeciwciała (IgM + IgG) met. IIF85 zł
LDH (dehydrogenaza mleczanowa)15 zł
Legionella pneumophila antygen80 zł
Legionella pneumophila IgA160 zł
Legionella pneumophila IgA, IgM, IgG łącznie160 zł
Legionella pneumophila IgG160 zł
Legionella pneumophila IgM160 zł
Legionella pneumophila met.PCR jakościowo250 zł
Lekowrażliwość na wysokie stężenie iziniazydu na podłożu Middlebrooka130 zł
Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka130 zł
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA)200 zł
Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowensteina-Jensena (OFX, CS, CAP, ETA)280 zł
Leptyna85 zł
LH (lutropina)25 zł
Lipaza20 zł
Lipoproteina Lp (a)50 zł
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny160 zł
Listerioza, jakościowo90 zł
Lit ilościowo28 zł
Łańcuchy lekkie kappa90 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu90 zł
Łańcuchy lekkie lambda90 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu90 zł
Łuszczyca (HAL-Cw6)350 zł
M2 - PK Ouick110 zł
Magnez (Mg)8 zł
Magnez DZM16 zł
Magnez w moczu16 zł
Makroprolaktyna145 zł
Mangan we krwi100 zł
Metale panel 6 metali (Ni, Co, chrom, Mn, tytan , Al)280 zł
Metanefryna w DZM60 zł
Methemoglobina we krwi ilościowo60 zł
Metoksykatecholaminy DZM170 zł
Miedź w moczu, ilościowo50 zł
Miedź, ilościowo 40 zł
Mikroalbuminuria (albumina w DZM)25 zł
Mioglobina40 zł
Mleczany 30 zł
Mocz - badanie ogólne (pasek + osad)10 zł
Mocz - badanie ogólne (pasek)9 zł
Mocz posiew (bad. bakter.)30 zł
Mocz posiew (bad. mykol)57 zł
Mocznik8 zł
Mocznik w moczu16 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo25 zł
Morfologia krwi10 zł
Morfologia krwi z rozmazem (aparat)12 zł
Mukowiscydoza met. PCR400 zł
Mutacja 20210 G - A genu protrombiny met. PCR 150 zł
Mutacje w genie CFTR (10 mutacji) - niepłodność męska 400 zł
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA) z określeniem wrażliwości na Rifampicynę met. RT-PCR350 zł
Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo110 zł
Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo110 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA45 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG45 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM45 zł
Mycoplasma pneumoniae met. PCR jakościowo120 zł
Nadkrzepliwośc wrodzona (czynnik V Leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny)300 zł
Nasienie posiew (bad. bakter.)50 zł
Nasienie posiew (bad. mykol.)57 zł
Naskórek dłoni (bad.mykol.)78 zł
Naskórek stopy (bad. mykol.)78 zł
Neisseria gonorrhoeae met. PCR jakościowo175 zł
Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)300 zł
Nietolerancja laktozy typu dorosłego280 zł
NMP 22 - marker nowotworów pęcherza moczowego240 zł
Noradrenalina100 zł
Noradrenalina w DZM100 zł
Normetanefryna w DZM50 zł
NSE (neuroswoista enolaza) rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca)55 zł
NT- proBNP150 zł
Nużeniec40 zł
OB5 zł
Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF110 zł
Odczyn Waalera -Rosego15 zł
Odpis wyniku grupy krwi12 zł
Odra (Morbilli virus) IgG70 zł
Odra (Morbilli virus) IgM70 zł
Odwrotna trójjodotyronina (rT3)160 zł
Ołów 47 zł
Ołów w moczu, ilościowo wskaźnik wydalania70 zł
Opiaty w moczu, jakościowo40 zł
Osad moczu6 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG60 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM60 zł
Osteokalcyna (MARKER TWORZENIA KOŚCI)60 zł
Oznaczenie antygenów Lea i Leb (ciężarne)60 zł
Oznaczenie miana przeciwciał odpornościowych do jednego antygenu - PTA40 zł
P / ciała anty - CCP (antycytrulinowe)60 zł
P / ciała anty GAD (przeciw dekarboksylazie kw. glutaminowego) IgG, ilościowo80 zł
P / ciała przeciw aktynie met. IIF70 zł
P / ciała przeciw antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF90 zł
P / ciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF74 zł
P / ciała przeciw antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie) met. ELISA120 zł
P / ciała przeciw antygenom jajnika met. IIF120 zł
P / ciała przeciw antygenom łożyska met. IIF120 zł
P / ciała przeciw antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting100 zł
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgA met. ELISA160 zł
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG i IgM (łącznie) met. ELISA125 zł
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgG met. ELISA80 zł
P / ciała przeciw beta 2 - glikoproteinie - 1 IgM met. ELISA80 zł
P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) i błonie pęch. płucnych (z. Goodpasturae) met. IIF100 zł
P / ciała przeciw błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty - GBM) met. IIF80 zł
P / ciała przeciw cz. wewnętrznemu Castla i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF80 zł
P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA80 zł
P / ciała przeciw deamidowanej glaidynie (DGP) IgG met. ELISA80 zł
P / ciała przeciw DNA dwuniciowemu (DsDNA) met. IIF58 zł
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA i IgG (łącznie) met IIF90 zł
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgA met IIF70 zł
P / ciała przeciw endomysium (EmA) IgG met IIF70 zł
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF120 zł
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA met. IIF70 zł
P / ciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG met. IIF70 zł
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA100 zł
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgA i IgG łącznie180 zł
P / ciała przeciw endomysium i retikulinie w klasie IgG100 zł
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA100 zł
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie)180 zł
P / ciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG100 zł
P / ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)90 zł
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG met. ELISA58 zł
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM i IgG (łącznie) met. ELISA75 zł
P / ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM met. ELISA50 zł
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA i IgG (łącznie) met. IIF100 zł
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA met. IIF60 zł
P / ciała przeciw gliadynie (AGA) IgG met. IIF60 zł
P / ciała przeciw gliście ludzkiej IgG60 zł
P / ciała przeciw kanalikom żółciowym met. IIF60 zł
P / ciała przeciw kardiolipinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100 zł
P / ciała przeciw kardiolipinie IgG met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw kardiolipinie IgM met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw keratynie (AKA) met. IIF100 zł
P / ciała przeciw kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA200 zł
P / ciała przeciw komórkom Leydiga jąder met. IIF100 zł
P / ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF60 zł
P / ciała przeciw komórkom śródbłonka met. IIF126 zł
P / ciała przeciw komórkom wątroby - badania kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)90 zł
P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgG110 zł
P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgG i IgM160 zł
P / ciała przeciw kompleksom fosfatydyloseryna / protrombina (aPS/PT) IgM100 zł
P / ciała przeciw korze nadnerczy met. IIF75 zł
P / ciała przeciw mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot80 zł
P / ciała przeciw mieloperoksydazie IgG (pANCA) met. ELISA100 zł
P / ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF60 zł
P / ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF110 zł
P / ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF80 zł
P / ciała przeciw mięśniowi sercowemu met. IIF80 zł
P / ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty - LKM) met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty - LKM) met. IIF60 zł
P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M - 2 met. IIF60 zł
P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M - 2 met.ELISA60 zł
P / ciała przeciw mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met.mmunoblot160 zł
P / ciała przeciw mitochondrialne AMA met. IIF60 zł
P / ciała przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA) met. IIF100 zł
P / ciała przeciw pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) i pemphigoid IgG met II85 zł
P / ciała przeciw pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) IgG, p / c p. pemphigus IgA, p / c p pemphigoid IgG, IgA, met IIF100 zł
P / ciała przeciw pemphigus i pemphigoid IgA met. IIF65 zł
P / ciała przeciw plemnikom met IIF68 zł
P / ciała przeciw plemnikom w nasieniu IgG60 zł
P / ciała przeciw proteinazie 3 IgG (cANCA) met. ELISA65 zł
P / ciała przeciw protrombinie IgG i IgM (łącznie) met. ELISA100 zł
P / ciała przeciw protrombinie IgG met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw protrombinie IgM met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA130 zł
P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgA i IgG (łącznie) met. IIF100 zł
P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgA met. IIF62 zł
P / ciała przeciw retikulinie (ARA) w klasie IgG met. IIF62 zł
P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF60 zł
P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF60 zł
P / ciała przeciw Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF60 zł
P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA i IgG (łącznie) met. ELISA100 zł
P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgG met. ELISA60 zł
P / ciała przeciw wyspom trzustki (ICA)120 zł
P / ciała przeciw wyspom trzustkowym, kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. kubkowatym jelit (ch. Leśniewskiego-Crohna i Colitis ulcerosa) met. IIF120 zł
P / ciała przeciwko titinie205 zł
P / przeciw 21-hydroksylazie220 zł
P / przeciw mózgowe (neuronalne, ABA)220 zł
P / przeciw PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG met. IIF60 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2 , PALB 2 met. biologii molekularnej600 zł
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej430 zł
Pakiet panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM)100 zł
PALB 2 met. biologii molekularnej200 zł
Panel alergenów - mieszany (28 alergenów)110 zł
Panel alergenów oddechowych (21 alergenów)110 zł
Panel alergenów pokarmowych (21 alergenów)110 zł
Panel atopowy (20 alergenów)150 zł
Panel atopowy (30 alergenów)200 zł
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT170 zł
Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)140 zł
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. blot120 zł
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castlea) met. blot120 zł
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. burgdorferii, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR160 zł
Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14, Ch. trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum met. PCR160 zł
Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14, Ch. trachomatis, M.hominis, U.urealyticum met. PCR160 zł
Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)140 zł
Panel jelitowy (p/c p kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF140 zł
Panel narkotykowy mocz jakościowo100 zł
Panel nerkowo - naczyniowy (anty- GBM, cANCA, pANCA) IgG met. IIF100 zł
Panel nerkowo - naczyniowy (anty- GBM, cANCA, pANCA) IgG met. immunoblot100 zł
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)100 zł
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)90 zł
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)90 zł
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)90 zł
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)90 zł
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)90 zł
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)90 zł
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)90 zł
Panel przeciwciał onk- i anty-neuronalnych met. IIF immunoblot200 zł
Panel wątrobowy (anty - LKM, anty - LSP, anty - SLA) met. IIF80 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty - LKM, anty - LSP, anty - SLA) met. IIF110 zł
Panel wątrobowy specjalistyczny (AMA M2, anty - LKM-1, anty - SLA/LP) met. immunobloting130 zł
Panel żołądkowo - jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG met. IIF190 zł
PAPP - A50 zł
PAPP - A KRYPTOR100 zł
Paracetamol ilościowo50 zł
Paragrypa typ 1 - 4 IgG125 zł
Paragrypa typ 1 - 4 IgM125 zł
Parathormon (PTH), intact, 30 zł
Parvowirus B 19 IgG i IgM100 zł
Paznokcie rąk (bad. mykol.)78 zł
Paznokcie stóp (bad. mykol.)78 zł
PCA 3 w moczu1900 zł
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typ I)110 zł
PIGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu)160 zł
Plwocina posiew (bad. bakter.)50 zł
Plwocina posiew (bad. mykol.)60 zł
Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.)50 zł
Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.)50 zł
Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakter.)50 zł
Płytki na cytrynian10 zł
Pobranie materiału3 zł
Pneumocistis carini (Jiroveci) 50 zł
Pneumocystis carini IgG i IgM met.IIF140 zł
Pojemnik na kał2 zł
Pojemnik na mocz2 zł
Pojemnik na posiew moczu2 zł
Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.)60 zł
Porfiryny w moczu90 zł
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.Coli52 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.)52 zł
Posiew w kierunku Yersinia (bad. Bakter.)52 zł
Posiew wymazu / kału na SS 1x SANEPID40 zł
Posiew z ropnia (bad. bakter.)50 zł
Posiew z ropnia beztlenowy (bad. bakter.)50 zł
Potas (K)16 zł
Potas w DZM16 zł
Potas w moczu16 zł
PPJ panel Myositis met. immunoblot150 zł
PPJ panel sclerodermia met. immunoblot200 zł
Prealbumina110 zł
Prisca - raport50 zł
Profil steroidowy w DZM met. GC-MS370 zł
Progesteron25 zł
Prokalcytonina, ilościowo100 zł
Prolaktyna (PRL)30 zł
Prolaktyna (PRL) po MCT po 1 h30 zł
Prolaktyna (PRL) po MCT po 2 h30 zł
Proteinogram białek moczu95 zł
PSA (całkowity)35 zł
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik FPSA/PSA)- antygen sp. dla prostaty45 zł
Punktat posiew (bad. bakter.)50 zł
Pyrylinks D w moczu (marker resorpcji kości)100 zł
QuantiFERON - TB (krew pełna specjalna probówka QFT)200 zł
Raport FibroMax 700 zł
Raport FibroTest 400 zł
Retikulocyty15 zł
RF - ilościowo15 zł
RF (czynnik reumatoidalny) - test jakościowy8 zł
ROMA (CA 125 + HE4 + algorytm oceny ryzyka) - diagnostyka raka jajnika100 zł
Ropa posiew (bad. bakter.) 52 zł
Ropa posiew (bad. Mykol.)60 zł
Ropa posiew beztlenowy (bad. Bakter.)50 zł
Rozmaz manualny20 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny80 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG35 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność165 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM35 zł
Rtęć w moczu (10 ml) ilościowo150 zł
S100 marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu65 zł
Salicylany ilościowo50 zł
SCC Ag - rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy80 zł
Selen (EDTA-K2, na świeżo)90 zł
Seminogram80 zł
Septyna 9 - marker raka jelita grubego700 zł
Serotonina60 zł
Serotonina w DZM60 zł
SES (SES - ANA) met. IIF marker przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej60 zł
Seton z ucha lewego (bad. mykol.)60 zł
Seton z ucha prawego (bad. mykol.)60 zł
sFlt-1 (rozpuszczalna fms - podobna kinaza tyrozynowa 1)150 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)40 zł
Skóra gładka (bad. mykol)70 zł
Skóra owłosiona głowy (bad. mykol)70 zł
SLE, półilościowo25 zł
Sód w moczu16 zł
Sód (Na)16 zł
Sód w DZM16 zł
Szczawiany w DZM100 zł
Śródciążowa profilaktyka konfliktu matczyno - płodowego99 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG60 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM60 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA100 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA100 zł
Teofilina ilościowo70 zł
Termolabilny wariant MTHFR met. PCR 250 zł
Test ciążowy30 zł
Testosteron25 zł
Testosteron wolny60 zł
Tężec (Clostridium tetanii) IgG170 zł
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)18 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG40 zł
Toksoplazmoza IgA65 zł
Toksoplazmoza IgG35 zł
Toksoplazmoza IgG awidność71 zł
Toksoplazmoza IgM35 zł
Toxoplazma Gondii met. PCR jakościowo120 zł
TPS marker proliferacji k. nowotworowych61 zł
TRAB - (p / ciała przeciw receptorom TSH)75 zł
Transferyna27 zł
Troponina T40 zł
Trójglicerydy8 zł
Tryptaza140 zł
TSH21 zł
Tyreoglobulina45 zł
UIBC18 zł
Ureaplasma urealyticum / U. parvum met. PCR jakościowo120 zł
VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA)90 zł
Wankomycyna ilościowo90 zł
Wapń DZM16 zł
Wapń (Ca) całkowity8 zł
Wapń (Ca) zjonizowany 18 zł
Wapń w moczu16 zł
Wirowanie materiału3 zł
Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA280 zł
Wirus Zika met. PCR jakościowo280 zł
Witamina D3 25 – (OH)60 zł
Witamina A120 zł
Witamina B1150 zł
Witamina B1235 zł
Witamina B2150 zł
Witamina B3250 zł
Witamina B5170 zł
Witamina B6140 zł
Witamina C200 zł
Witamina D3 metabolit 1,25-(OH)2140 zł
Witamina E w surowicy140 zł
Witamina H150 zł
Witamina K1250 zł
Wody płodowe posiew (bad. bakter.)50 zł
Wody płodowe posiew (bad. mykol.)60 zł
WR (VDRL)15 zł
Wskaźnik albumina / kreatynina w moczu (ACR)25 zł
Wskaźnik biologiczny (ATTEST 3 M)50 zł
Wskaźnik HOMA - IRparametr wyliczany
Wskaźnik Quickaparametr wyliczany
Współczynnik INRparametr wyliczany
Wydanie krewkarty bez wykonywania badań20 zł
Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.)50 zł
Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.)50 zł
Wydzielina z piersi (bad. bakter.)50 zł
Wymaz na owsiki17 zł
Wymaz spod napletka (bad. bakter.)50 zł
Wymaz spod napletka (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50 zł
Wymaz z cewki w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp60 zł
Wymaz z czyraków (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z czyraków (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z gardła (bad. bakter.)51 zł
Wymaz z gardła (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z języka (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z języka (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)57 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 60 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50 zł
Wymaz z krtani (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z migdałków (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z migdałków (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z nosa (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z nosa (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol)60 zł
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)52 zł
Wymaz z okolic odbytu (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z okolic odbytu (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z pochwy (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z pochwy (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z pochwy (mikroskop)40 zł
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50 zł
Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC50 zł
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)50 zł
Wymaz z prącia (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z prącia (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z rany (bad. Bakter.)50 zł
Wymaz z rany (bad. mykol.) 60 zł
Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)50 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)60 zł
Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)50 zł
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 50 zł
Wymaz ze zmiany skórnej (bad. Mykol.)60 zł
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA90 zł
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA90 zł
Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA90 zł
Yersinia spp IgA, IgM, IgG (ŁĄCZNIE)200 zł
Zeskrobina z ucha (bad. mykol)70 zł
Zespół Gilberta200 zł
Zespół Retta (gen MECP2 - cały)500 zł
Zonulina w kale350 zł
Żelazo (1h po podaniu żelaza)8 zł
Żelazo (2h po podaniu żelaza)8 zł
Żelazo (Fe)8 zł
Żelazo na czczo8 zł
Żółć posiew (bad. bakter.)50 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.