Informacje dla pacjentów

wtorek, 20 kwietnia 2021

Gdzie można pobrać dokumenty dotyczące skierowania pacjenta do ZOL?

 • osobiście w przychodni PCUZ – ZOZ S.A. przy ul. kard. Bolesława Kominka 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14.30, tel. 76 745 04 14
 • drogą elektroniczną – www.pcuz.pl zakładka Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
 • poprzez pielęgniarki opieki długoterminowej, pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną oraz lekarza POZ

Składanie dokumentów o przyjęcie do ZOL

 1. Złożenie wypełnionych dokumentów do ZOL w przychodni PCUZ – ZOZ S.A. przy ul. kard. Bolesława Kominka 7, Sekretariat PCUZ – tel. 76 746 08 00 lub Sekretariat ZOL – tel. 76 745 04 14
 2. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć:
  • załącznik nr 1
  • załącznik nr 2
  • załącznik nr 3
  • załącznik nr 4
  • załącznik nr 5
  • załącznik nr 9
  • kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym karta leczenia szpitalnego