Diagnostyka

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych dysponuje 5 pracowniami diagnostycznymi, w których wykonujemy:
    badania USG i badania dopplerowskie
    badania RTG
    badania EKG
    próby wysiłkowe
    badania słuchu
    badania spirometryczne układu oddechowego

Dodatkowo wykonujemy:
    pomiar ciśnienia krwi
    badanie poziomu cukru metodą paskową
    pulsoksymetria (pomiar tętna i stopnia nasycenia krwi tlenem)