Czym zajmuje się lekarz POZ?

poniedziałek, 01 lipca 2024

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tzw. rodzinny to pierwszy kontakt medyczny w przypadku problemów ze zdrowiem. Czym się zajmuje i jak się do niego zapisać?

Pierwszy kontakt

Lekarz POZ dla osób dorosłych to internista lub specjalista medycyny rodzinnej. Dziećmi zajmuje się pediatra lub specjalista medycyny rodzinnej. To lekarz, do którego trafiają pacjenci w pierwszej kolejności i tam najczęściej otrzymują skierowania na badania specjalistyczne oraz do lekarzy specjalistów. Lekarz POZ może także wystawić skierowanie na rehabilitację lub skierować pacjenta do szpitala. – Skierowania wydawane są, kiedy istnieją wyraźne przyczyny zdrowotne. Lekarz nie może ich wystawiać na żądanie pacjenta i to ważna informacja, ponieważ zdarza się, że nasi lekarze otrzymują takie prośby- mówi Paweł Gambal, szef polkowickiej przychodni. – Prosimy naszych pacjentów, aby nie diagnozowali się sami, z pomocą internetu, a zaufali medycynie i wysokiej klasy specjalistom, których zatrudniamy. Lekarze w PCUZ to zespół fachowców, którzy doskonale znają się na swojej pracy- dodaje. Co w przypadku, kiedy nie zgadzamy się z opinią lekarza? Oczywiście pacjent ma prawo zażądać konsultacji z innym lekarzem. 

Lekarz POZ- kiedy się udać?

Lekarz pierwszego kontaktu leczy i udziela porad medycznych, a jeśli jest taka potrzeba kieruje na leczenie specjalistyczne. W wielu przypadkach nie jest ono wymagane, wówczas lekarz prowadzący ustala farmakoterapię, monitoruje postępy leczenia, ustala zabiegi medyczne i wystawia recepty. Ma również możliwość wystawiania zwolnień z pracy, kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne i okresowe badania kontrolne, jak również ocenia stan zdrowia w ramach badań profilaktycznych. Wysyła na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową, a także interpretuje wyniki badań. Kieruje na leczenia uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, a także do specjalistów i szpitala. Co ważne, skierowania nie są potrzebne do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych: psychiatry, onkologa, wenerologa, dentysty, ginekologa i położnika (zgodnie art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Jak wybrać lekarza POZ?

Lekarza POZ można wybrać poprzez Internetowe Konto Pacjenta, podobnie jak pielęgniarkę i położną POZ. Bezpłatnie można dokonać wyboru lub zmiany dwa razy w roku kalendarzowym. Każda kolejna zmiana jest obciążona opłatą. Są przy tym odstępstwa od tej opłaty i nie trzeba jej ponosić, jeśli zmiana ma związek ze zmianą miejsca zamieszkania, zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której pracował dotychczasowy lekarz, przejściem lekarza na emeryturę lub ukończeniem przez dziecko 18. roku życia. Wniosek można złożyć także w przychodni, w formie pisemnej.  W przypadku, gdy wybór nie został zaakceptowany przez przychodnię należy skontaktować się bezpośrednio z rejestracją – może być taka sytuacja, że lekarz ma zapisanych tylu pacjentów, że nie może przyjąć kolejnego lub, że przebywa na zwolnieniu.

Czy lekarz POZ przyjmuje także nocą lub w święta?

Nocą i w święta, czyli od 18:00 do 8:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, porady lekarskiej należy szukać we wskazanych przychodniach mających kontrakt z NFZ i przyjmujących pacjentów bezpłatnie. Wykaz placówek można sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po nocną i świąteczną pomoc lekarską pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i niezależnie od złożonej deklaracji dotyczącej lekarza POZ. Taka porada może także odbyć się w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta lub telefonicznie. Z pomocy lekarza można skorzystać w razie nagłego zachorowania, a także nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale przy braku stanu bezpośredniego zagrożenia życia (wtedy należy udać się na SOR). Z takiej porady zaleca się skorzystać także w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  • Rejestracja: Tel.: 76 746 08 1076 746 08 1176 746 08 43
  • Rejestracja dla pacjentów zamieszkujących tereny wiejskie gminy Polkowice: 76 742 54 09
  • Teleporady u lekarza dyżurnego opieki nocnej i świątecznej:
    od godz 8:00 (sobota) – 7.00 (poniedziałek) pod nr tel. 76 746 08 53
  • Porada chirurgiczna będzie realizowana po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod nr tel. 76 746 08 46