Sprzedaż, dostawa i konfiguracja aparatu USG, videocystoskopów oraz uroflowmetru do Pracowni Urologicznej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

wtorek, 14 listopada 2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-37fc6c61-80cb-11ee-9aa3-96d3b4440790Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37fc6c61-80cb-11ee-9aa3-96d3b4440790