Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – na jakich zasadach?

środa, 02 marca 2022

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 

Zmienia się sposób udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w PCUZ. Pacjenci, którzy chcą skorzystać z opieki, muszą najpierw zadzwonić do rejestracji. Pielęgniarka, która będzie dyżurować przy telefonie, przeprowadzi wstępny wywiad lekarski i na tej podstawie udzieli dalszych informacji. 

 W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.   

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: 

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia;
 • zaostrzyły się lub nasiliły objawy znanej choroby przewlekłej;
 • cierpisz na infekcję dróg moczowych i towarzyszy jej wysoka gorączka (powyżej 39 stopni Celsjusza), szczególnie u maluchów i osób w podeszłym wieku;
 • występują bóle brzucha, które nie ustępują pomimo zażytych leków rozkurczowych;
 • występują silne bóle głowy, które nie ustępują pomimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • pojawiły się wymioty lub nasilona biegunka, zwłaszcza u maluchów i osób starszych;
 • doszło do zatrzymania moczu, stolca lub gazów;
 • pacjent odczuwa mocne bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • pojawiły się zaburzenia psychiczne, co ważne, nie chodzi tutaj o agresję lub próbę samobójczą.

  Kiedy pacjent nie uzyska pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? 

 • jeśli chce odbyć wizytę kontrolną w związku z rozpoczętym wcześniej leczeniem;
 • potrzebuje recepty na przyjmowane stale leki w związku z chorobą przewlekłą;
 • standardowego zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia;
 • potrzebujesz skierowania do lekarza specjalisty.

ZASADY REJESTRACJI i UDZIELANIA PORA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI  MEDYCZNEJ W PCUZ ZOZ S.A.

Informacje ogólne i wytyczne dla personelu medycznego.

 • Pacjenci z terenu Miasta i Gminy Polkowice, Miasta i Gminy Chocianów, Gminy Rudna korzystają z punktu utworzonego przez MCZ S.A. w PCUZ ZOZ SA w Polkowicach i jedynie w stosunku do nich realizowane są wizyty domowe.
 • Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. i grupy kapitałowe KGHM PM SA i pacjenci zapisani do lekarzy POZ w MCZ S.A. powinni korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie: Telefon: 76/8460189
 • Pacjenci z Lubina i okolic zapisani do lekarzy POZ w pozostałych podmiotach medycznych oraz pacjenci z Miasta i Gminy Ścinawa powinni zgłaszać się do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie / Szpital RCZ, ul. Bema 5-6 telefon: 76/8401690.
 •  Pacjenci z Gminy Radwanice, Jerzmanowa, Grębocice powinni korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w ZOZ Głogów, telefon: 76/8373308, 76/8320301.
 • Główną osobą udzielającą świadczeń jest lekarz, porady udzielane są osobiście lub w formie teleporady. W przypadku gdy lekarz udziela porad lub jest nieobecny (wizyta domowa, itp.) osobą  wspomagającą, udzielającą informacji i rejestrującą pacjentów na porady lekarskie jest pielęgniarka gabinetu zabiegowego lub pracownik rejestracji (pacjent zgłasza się osobiście lub telefonicznie).Przy rejestrowaniu powinny zostać zapisane: PESEL, pełne dane adresowe, informacja o rodzaju porady – teleporada, wizyta osobista lub domowa

Zasady przyjęć pacjentów w dni powszednie

Od godz.18 do godz. 21 pacjenci są rejestrowani osobiście lub telefonicznie przez rejestratorkę na listę przyjęć lekarskich z adnotacją czy porada osobista ,wizyta domowa lub teleporada. Pacjenci z objawami infekcji w pierwszej kolejności zapisywani są na teleporadę lub kierowani do izolatki. W przypadku wypełnionego grafiku rejestratorka udziela informacji o konieczności skontaktowania się z lekarzem i podaje orientacyjny czas możliwej porady . Po godzinie 21.00 pacjenci są rejestrowani i przyjmowani przez lekarza z aktywną pomocą pielęgniarki Gabinetu Zabiegowego. W stanach pogorszenia stanu zdrowia pacjent kierowany jest do Gabinetu Zabiegowego, gdzie udzielana jest porada pielęgniarska, a następnie złożenie raportu o stanie zdrowia pacjenta lekarzowi i jego decyzja o dalszym postepowaniu.

Zasady przyjęć pacjentów w dni wolne od pracy

 Od godz.8.00 do godz. 20.00 pacjenci są rejestrowani osobiście lub telefonicznie przez pielęgniarkę na listę przyjęć lekarskich z adnotacją czy wizyta domowa, porada osobista lub teleporada. Po godzinie 20.00 pacjenci są rejestrowani  i przyjmowani przez lekarza z aktywną pomocą pielęgniarki Gabinetu Zabiegowego . Pacjenci z objawami infekcji w pierwszej kolejności zapisywani są na teleporadę lub kierowani do izolatki. W przypadku wypełnionego grafiku rejestratorka udziela informacji o konieczności skontaktowania się z lekarzem i podaje orientacyjny czas możliwej porady. W stanach pogorszenia stanu zdrowia pacjent kierowany  jest do Gabinetu Zabiegowego, gdzie udzielana jest porada pielęgniarska, a następnie złożenie raportu o stanie zdrowia pacjenta lekarzowi i jego decyzja o dalszym postepowaniu.

Telefon do lekarza dyżurnego: 76 746 0 8 53

Telefon do gabinetu zabiegowego: 76 746 08 65 

Telefon na rejestrację: 76 746 08 87