Dzierżawa aparatu do immunochemii i dostawa odczynników do immunochemii na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach

czwartek, 09 września 2021

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/61047b38-2075-48c1-9ba9-2d5404cf448e

Identyfikator postępowania: 61047b38-2075-48c1-9ba9-2d5404cf448e