Higiena szkolna

Kadra pielęgniarska Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych sprawuje stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice. W realizacji swoich zadań, nasi specjaliści współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami uczniów, dyrekcją szkół, radami pedagogicznymi, nauczycielami oraz stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Placówki, które obejmujemy opieką medyczną to:
    Szkoła Podstawowa nr 1 – Agnieszka Piekarz, tel. 76 746 57 85
    Szkoła Podstawowa nr 2 – Małgorzata Bidzińska, tel. 76 746 50 19
    Szkoła Podstawowa nr 3 – Renata Radzka, tel. 76 845 16 42
    Szkoła Integracyjna w Jędrzychowie – Urszula Bisiakowska, tel. 76 845 98 18
    Gimnazjum nr 1 – Danuta Mrozik, tel. 76 845 65 15 wew. 104
    Gimnazjum nr 2 – Małgorzata Cap, tel. 76 746 53 70 wew. 116
    Zespół Szkół – Alicja Stępkowska, tel. 76 746 51 11