Komunikat o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Głównego Księgowego

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Uprzejmie informujemy, iż na ogłoszenie o postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Głównego Księgowego wpłynęły do Spółki dwie oferty. W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego procesu kwalifikacyjnego stanowisko Głównego Księgowego zostało powierzone Panu Waldemarowi Jabłońskiemu.

Uczestnikom postępowania rekrutacyjnego dziękujemy za wzięcie w nim udziału i przedstawienie wysoko ocenionych ofert pracy.

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy

Warunki pracy:

 • Stanowisko: Główny Księgowy,
 • Miejsce pracy: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej, 59-100 Polkowice, ul. Kard. B. Kominka 7.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

Obowiązki Głównego księgowego PCUZ – ZOZ S.A.

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki – zarządzanie finansami spółki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Rozliczanie środków pozyskanych z samorządów terytorialnych.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • organizowanie i koordynacja pracy pracowników działu księgowości i controllingu,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych itp.,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • kontrola kondycji finansowej Spółki.
 5. Kierowanie Pionem księgowo-finansowym spółki.
 6. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i audytami oraz komórkami przychodni w tym z Działem Rozliczeń, Działem Zamówień Publicznych, Działem Infrastruktury Technicznej i Logistyki oraz Działem Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych.
 7. Aktualizacja obowiązującego w spółce „obiegu dokumentów księgowych”.

Wymagania dotyczące Głównego Księgowego:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Nie był/była prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie.
 4. Co najmniej 5-letnia praktyka na stanowisku Główny Księgowy.
 5. Co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.
 6. Bardzo dobra znajomość programu księgowego Symfonia.

Dodatkowe atuty:

 • umiejętność rozliczania środków pozyskanych z samorządów terytorialnych, UE i innych,
 • co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości w branży medycznej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną i partnerską atmosferę pracy,
 • pracę w dużej, stabilnej i szybko rozwijającej się firmie.

Dodatkowe informacje:

 1. Wymagane dokumenty: podanie o pracę, CV, kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu).
 2. Sposób aplikowania: wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie spółki (pokój nr 103) w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Główny Księgowy”.

Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 23.08.2021 r. do godziny 14:00.