Czym jest KTG i kiedy się wykonuje? / Що таке КТГ і коли проводиться?

środa, 14 grudnia 2022

Kardiotokografia (KTG) to jedno z najważniejszych badań wykonywanych w czasie ciąży. Pozwala kontrolować tak istotny parametr życiowy, jakim jest tętno płodu. Nowe urządzenie pojawiło się w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.

Badanie zalecane jest u każdej kobiety będącej w trzecim trymestrze ciąży. To ważne badanie w momencie porodu oraz wtedy, kiedy mija termin lub pojawiają się niepokojące objawy tj. ból brzucha, niewyczuwalne lub zmniejszone ruchy płodu, czy tez nadciśnienie tętnicze u matki. Specjalistyczny sprzęt odbiera sygnały za pomocą specjalnych głowic i przekazuje na ekran monitora. Zapis trwa ok. 30 minut, a wynik jest drukowany. Nowoczesne urządzenie, które pojawiło się w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych daje możliwość monitorowania stanu także ciąży bliźniaczej.

– Chcemy, aby nasze ciężarne pacjentki pozostawały pod najlepszą, specjalistyczną opieką. Stale wymieniamy sprzęt na nowoczesny, co pozwala nam podnosić jakość świadczonych usług – mówi Paweł Gambal, prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Nowoczesne KTG jest na wyposażeniu Poradni dla Kobiet.


Кардіотокографія (КТГ) є одним з найважливіших досліджень, які проводяться під час вагітності. Дозволяє контролювати такий  життєво важливий параметр, як серцебиття плода. Новий апарат з’явився в Польковіцькому Центрі охорони здоров’я.
Дослідження рекомендоване кожній жінці у третьому триместрі вагітності. Це важливе дослідження під час пологів, а також коли закінчується термін або при появі тривожних симптомів, тобто болю у животі, відсутності або зменшення рухів плода або високому кров’яному тиску у матері.
Спеціалізоване обладнання приймає сигнали за допомогою спеціальних головок і передає їх на екран монітора.
Запис займає близько 30 хвилин, а результат роздруковується. Сучасний прилад, який з’явився в Польковіцькому Центрі охорони здоров’я дає можливість також контролювати стан багатоплідної вагітності.
– Ми хочемо, щоб наші вагітні пацієнтки перебували під найкращим фаховим наглядом. Постійно замінюємо обладнання на сучасне, що дозволяє підвищити якість наших послуг, – каже Павел Гамбаль, президент Польковіцького Центру охорони здоров’я.
Сучасним КТГ обладнана Жіноча консультація Центру.