Załóż profil zaufany oraz Internetowe Konto Pacjenta w PCUZ

Od 1 września w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych założysz Internetowe Konto Pacjenta (IKP), jak również założysz oraz zweryfikujesz Profil zaufany. Aby korzystać z Internetowego Konta Pacjenta należy posiadać Profil Zaufany.

Profil zaufany oraz IKP założysz od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 17:00 w pokoju 105 (I piętro)